7 ບຸນຄຸນພໍ່ແມ່
ພຣະອາຈານ ບຸນທະວີ ປະສິດທິສັກ ເທດສະໜາກ່ຽວກັບບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່.
Date: 2011-07-31 05:12:42
Views: 21182
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
6 ບຸນຄຸນພໍ່ແມ່
ພຣະອາຈານ ບຸນທະວີ ປະສິດທິສັກ ເທດສະໜາກ່ຽວກັບບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່.
Date: 2011-07-31 05:12:06
Views: 20159
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
5 ບຸນຄຸນພໍ່ແມ່
ພຣະອາຈານ ບຸນທະວີ ປະສິດທິສັກ ເທດສະໜາກ່ຽວກັບບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່.
Date: 2011-07-31 05:11:18
Views: 20257
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
4 ບຸນຄຸນພໍ່ແມ່
ພຣະອາຈານ ບຸນທະວີ ປະສິດທິສັກ ເທດສະໜາກ່ຽວກັບບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່.
Date: 2011-07-31 05:10:33
Views: 21237
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
3 ບຸນຄຸນພໍ່ແມ່
ພຣະອາຈານ ບຸນທະວີ ປະສິດທິສັກ ເທດສະໜາກ່ຽວກັບບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່.
Date: 2011-07-31 05:09:32
Views: 21507
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
2 ບຸນຄຸນພໍ່ແມ່
ພຣະອາຈານ ບຸນທະວີ ປະສິດທິສັກ ເທດສະໜາກ່ຽວກັບບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່.
Date: 2011-07-31 05:01:36
Views: 21744
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
1 ບຸນຄຸນພໍ່ແມ່
ພຣະອາຈານ ບຸນທະວີ ປະສິດທິສັກ ເທດສະໜາກ່ຽວກັບບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່.
Date: 2011-07-31 04:43:02
Views: 23785
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ກາຕູນທັມມະ ເລື່ອງນ້ຳໃຈງາມ
ກາຕູນທຳມະ ເລື່ອງນ້ຳໃຈງາມ
Date: 2011-07-06 08:08:57
Views: 18965
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ນານາທັມມະ
ນານາທັມມະ ຈາກວັດສັມມາຊັນຍາວາດ
Date: 2011-07-06 08:08:00
Views: 16332
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ທັມມະເປັນຄູ່ຊີວິດ
ທັມມະນັ້ນແຫລະເປັນຄູ່ຊີວິດ ຜົວກໍ່ມີທັມມະ ເມຍກໍ່ມີທັມມະ ແລ້ວມັນກໍ່ຈະຢູ່ນຳກັນຢ່າງເປັນຄູ່ຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ ຖ້າບໍ່ມີທັມມະຜິດຈາກນີ້ແລ້ວ...
Date: 2011-07-06 08:07:30
Views: 16417
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
POPULAR MEDIA
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
Buddhism for Development Project (BDP) | Develop by poonpreecha@volunteerspirit.org