Media from admin:
ພຣະໄພສານເວົ້າກ່ຽວກັບທັມມະສຳລັບຄົນທົ່ວໄປ
ພຣະໄພສານເວົ້າກ່ຽວກັບທັມມະສຳລັບຄົນທົ່ວໄປ
Date: 2011-07-06 08:04:44
Views: 17519
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ທັມມະສະບາຍດີ
ສະຖຽນທັມມະສະຖານສູນກາງຂອງຊຸມຊນໃນການທຳກິດຈະກຳທາງພະພຸທທະສາດສະນາ ແລ້ວໃຊ້ທັມມະເປັນແຫລ່ງສຳລັບການຮຽນຮູ້ ສະຖານທີ່ປຽບເໝືອນບ້ານຫລັງທີ່ສອງ
Date: 2011-07-06 08:01:05
Views: 19686
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ວິທີຄິດຕາມຫລັກພຸທທະທັມ 2
www.Kanlayanatam.com
Date: 2011-07-06 07:46:31
Views: 20926
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ວິທີຄິດຕາມຫລັກພຸທທະທັມ 1
www.Kanlayanatam.com
Date: 2011-07-06 07:46:08
Views: 23075
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ທັມມະດັບຮ້ອນ - ວ. ວະຊິຣະເມທີ
ທ່ານ ວ. ເທດກ່ຽວກັບທັມມມະສຳລັບຄົນທົ່ວໄປ ໃນໂອກາດເປິດໂຄງການທັມມະໃກ້ມື ທີ່ຫໍຈົດໝາຍເຫດພຸທທະທາດ ອິນທະປັນຍາ ຮ່ວມກັບທັມມະພາຄີ
Date: 2011-07-06 07:39:17
Views: 19366
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ວ. ວະຊິຣະເມທີ ທັມມະກັບຄອບຄົວ
ໃນໂອກາດເປິດໂຄງການທັມມະໃກ້ມື ຫໍຈົດໝາຍເຫດພຸທທະທາດ ອິນທະປັນຍາ ຮ່ວມກັບທັມມະພາຄີ
Date: 2011-07-06 07:38:37
Views: 19369
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ວ. ວະຊິຣະເມທີ ທັມມະກັບເສດຖະກິດ
ໃນໂອກາດເປີດໂຄງການທັມມະໃກ້ມື ຫໍຈົດໝາຍເຫດພຸທທະທາດ ອິນທະປັນຍາ ຮ່ວມກັບທັມມະພາຄີ
Date: 2011-07-06 07:29:01
Views: 22729
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
«ເລີ່ມຕົ້ນຖອຍຫຼັງ1234ຕໍ່ໄປສຸດທ້າຍ»  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

ຮູ້ຈັກວຽກງານ ຄພພ.

LoginBuddhism for Development Project (BDP) | Develop by poonpreecha@volunteerspirit.org