ນານາທັມມະ
ນານາທັມມະ ຈາກວັດສັມມາຊັນຍາວາດ
Date: 2011-07-06 08:08:00
User: admin
Views: 17884
Votes: 0
Comments:
Rating: ບໍ່ເລືອກ
ວີດີໂອທັມມະ
ໂອວາດຂອງຍາທ່ານໃຫຍ່
ພຣະອາຈານໃຫຍ່ ມະຫາຜ່ອງ ສະມາເລີກ ໃຫ້ໂອວາດໃນມື້ເປີດໂຄງການຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ທີ່ວິທະຍາໄລສົງ(ອົງຕື້) ເມື່ອວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2011.
Date: 2011-07-31 10:29:58
User: admin
Views: 17231
Votes: 0
Comments:
Rating: ບໍ່ເລືອກ
ສຽງທັມມະ
ພຸດທະປະວັດ
ພຮະອາຈານໃຫຍ່ ດຮ.ຊາລີ ກັນຕະສີໂລ ຮອງປະທານອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລາວສູນກາງ ຫົວຫນ້າຄະນະກັມມາທຶການເຜີຍແຜ່ສີລະທັມ ແລະວຶປັດສະນາກຳມະຖານ
Date: 2011-08-18 10:18:22
User: admin
Views: 16901
Votes: 0
Comments:
Rating: ບໍ່ເລືອກ
ສຽງທັມມະ
ຮູປ28
ພຮະອາຈານໃຫຍ່ ດຮ.ຊາລີ ກັນຕະສີໂລ ຮອງປະທານອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລາວສູນກາງ ຫົວຫນ້າຄະນະກັມມາທຶການເຜີຍແຜ່ສີລະທັມ ແລະວຶປັດສະນາກຳມະຖານ
Date: 2011-08-18 10:25:27
User: admin
Views: 16088
Votes: 0
Comments:
Rating: ບໍ່ເລືອກ
ສຽງທັມມະ
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

ຮູ້ຈັກວຽກງານ ຄພພ.

LoginBuddhism for Development Project (BDP) | Develop by poonpreecha@volunteerspirit.org