Media in category ວີດີໂອທັມມະ:
ນານາທັມມະ
ນານາທັມມະ ຈາກວັດສັມມາຊັນຍາວາດ
Date: 2011-07-06 08:08:00
Views: 18841
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ທັມມະເປັນຄູ່ຊີວິດ
ທັມມະນັ້ນແຫລະເປັນຄູ່ຊີວິດ ຜົວກໍ່ມີທັມມະ ເມຍກໍ່ມີທັມມະ ແລ້ວມັນກໍ່ຈະຢູ່ນຳກັນຢ່າງເປັນຄູ່ຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ ຖ້າບໍ່ມີທັມມະຜິດຈາກນີ້ແລ້ວ...
Date: 2011-07-06 08:07:30
Views: 18949
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ພຣະໄພສານເວົ້າກ່ຽວກັບທັມມະສຳລັບຄົນທົ່ວໄປ
ພຣະໄພສານເວົ້າກ່ຽວກັບທັມມະສຳລັບຄົນທົ່ວໄປ
Date: 2011-07-06 08:04:44
Views: 19272
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ທັມມະສະບາຍດີ
ສະຖຽນທັມມະສະຖານສູນກາງຂອງຊຸມຊນໃນການທຳກິດຈະກຳທາງພະພຸທທະສາດສະນາ ແລ້ວໃຊ້ທັມມະເປັນແຫລ່ງສຳລັບການຮຽນຮູ້ ສະຖານທີ່ປຽບເໝືອນບ້ານຫລັງທີ່ສອງ
Date: 2011-07-06 08:01:05
Views: 21509
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ວິທີຄິດຕາມຫລັກພຸທທະທັມ 2
www.Kanlayanatam.com
Date: 2011-07-06 07:46:31
Views: 22878
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ວິທີຄິດຕາມຫລັກພຸທທະທັມ 1
www.Kanlayanatam.com
Date: 2011-07-06 07:46:08
Views: 25358
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ທັມມະດັບຮ້ອນ - ວ. ວະຊິຣະເມທີ
ທ່ານ ວ. ເທດກ່ຽວກັບທັມມມະສຳລັບຄົນທົ່ວໄປ ໃນໂອກາດເປິດໂຄງການທັມມະໃກ້ມື ທີ່ຫໍຈົດໝາຍເຫດພຸທທະທາດ ອິນທະປັນຍາ ຮ່ວມກັບທັມມະພາຄີ
Date: 2011-07-06 07:39:17
Views: 21226
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ວ. ວະຊິຣະເມທີ ທັມມະກັບຄອບຄົວ
ໃນໂອກາດເປິດໂຄງການທັມມະໃກ້ມື ຫໍຈົດໝາຍເຫດພຸທທະທາດ ອິນທະປັນຍາ ຮ່ວມກັບທັມມະພາຄີ
Date: 2011-07-06 07:38:37
Views: 21311
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
ວ. ວະຊິຣະເມທີ ທັມມະກັບເສດຖະກິດ
ໃນໂອກາດເປີດໂຄງການທັມມະໃກ້ມື ຫໍຈົດໝາຍເຫດພຸທທະທາດ ອິນທະປັນຍາ ຮ່ວມກັບທັມມະພາຄີ
Date: 2011-07-06 07:29:01
Views: 24966
Comments:
ວີດີໂອທັມມະ
POPULAR MEDIA
«ເລີ່ມຕົ້ນຖອຍຫຼັງ12ຕໍ່ໄປສຸດທ້າຍ»  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
Buddhism for Development Project (BDP) | Develop by poonpreecha@volunteerspirit.org