ກິດຈະກຳວຽກງານສັງຄົມ


1. ໜ່ວຍງານວິປັດສະນາກັມມະຖານ:
ເຜີຍແຜ່ອົບຮົມສັ່ງສອນທາງພາກປະຣິຍັດແລະປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ ພຸດທະບໍລິສັດຢ່າງເປັນໄລຍະ ໃຫ້ພຣະສົງ
ຈາກຕ່າງແຂວງ ເດັກເຍົາວະຊົນ ຊາວຕ່າງປະເທດ ໂດຍຈັດທີ່ສໍານັກວິປັດສະນາກັມມະຖານ ວັດປ່ານາຄູນນ້ອຍ
ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມແບບເຄື່ອນທີ່ໃນແຂວງຕ່າງໆ.

 


2. ໜ່ວຍງານທັມມະສັນຈອນ:
ລົງສອນເດັກ ເຍົາວະຊົນແລະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄຸນນະທຳ ສີລະທຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນເກັ່ງ ດີ
ມີຄວາມສຸກ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ, ປະຕິບັດການຢູ່ໂຮງຮຽນແລະຊຸມຊົນ ລວມທັງສູນບຳບັດຜູ່ເສບຢາ
ເສບຕິດສົມສະຫງ່າ ແລະສູນປິ່ນປົວຄົນພິການທົ່ງປົ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຈິດໃຈ ໃຫ້ເກີດກຳລັງໃຈໃນຊີວິດ
ທັງໝັ້ນໃຈໃນການຢູ່ຮ່ວມກັບສັງຄົມ.


3. ໜ່ວຍງານພັດທະນາຊຸມຊົນ:
ສົ່ງເສີມຊາວບ້ານໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັນຄຶດ ຕັດສິນໃຈ ພ້ອມລົງມືປະຕິບັດໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນຢ່າງຮອບດ້ານ
ແລະຍືນຍົງ ເຊັ່ນ ການສ້າງລາຍໄດ້ແບບເສດຖະກິດຊຸມຊົນ, ເຮັດກະເສດທຳມະຊາດທີ່ດີຕໍ່ຊີວິດ ແລະສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ສືບທອດສິລະປະວັດທະນະທຳ ແລະສ້າງການຮຽນຮູ້ພັດທະນາຄົນ ຢູ່ຊຸມຊົນ.

4. ໜ່ວຍງານສື່ ແລະປະຊາສຳພັນ:
ຈັດພິມປຶ້ມກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະສາສະໜາ, ອອກວາລະສານ ລາຍສີ່ເດືອນ “ຈົດຫມາຍຂ່າວຊາວພຸດ”,
ຈັດລາຍການວິທະຍຸ 1# ແສງທຳສ່ອງທາງ ທຸກວັນເສົາ 22:00 - 23:00ໂມງ FM 103.7
2# ເລື່ອງເລົ່າຊາວພຸດ ທຸກວັນອາທິດ 18:00 - 18:30ໂມງ FM 103.7
ເວັບໄຊ www.laobdp.org ເປັນສື່ໃນການເຜີຍແຜ່ທຳມະ ວຽກງານທາງສັງຄົມ ແລະປະຊາສຳພັນ ຄພພ.


5. ເຝິກອົບຮົມ ແລະວິຊາການ:
ເຝິກອົບຮົມພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຄພພ ແລະຜູ່ສົນໃຈ ໃຫ້ເປັນຜູ່ນຳໃນການນຳທຳມະມາໃຊ້ເຮັດວຽກ
ເພື່ອສັງຄົມ ທັງສາມາດຄິດວິເຄາະ ວາງແຜນເພື່ອລົງມືປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ. ພັດທະນາຫຼັກສູດ
ການຮຽນຮູ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເທົ່າທັນສັງຄົມ.

6. ໜ່ວຍງານເມດຕາທັມ(ໜ່ວຍງານເຄືອຂ່າຍ):
ເພື່ອລະດົມເຝິກອົບຮົມແລະຈັດຕັ້ງພຣະສົງສາມະເນນ ແມ່ຂາວ ແລະຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ໃຫ້ນໍາພາຊຸມຊົນປ້ອງກັນ
ຕົນເອງຈາກໂຣກເອດສ໌ ຫັນມາຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະການຫລຸດຜ່ອນການຈໍາແນກລັງກຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດ.

ຜູ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື:
ເສມສິກຂາໄລ, ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ, ຄະນະຄູ ອາຈານກິດຕິມະສັກ,
ພຸດທະບໍລະສັດທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ

ໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພື່ອການພັດທະນາ (ຄ.ພ.ພ)
ຫ້ອງການປະສານງານ ຄ.ພ.ພ. ບ້ານທາດຫຼວງເໜືອ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ຕູ້ໄປສະນີ 5801

Tel/fax:+856-21 453 944 Cell phone: +856-20 222 8440
Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ www.laobdp.org

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

ຮູ້ຈັກວຽກງານ ຄພພ.

LoginBuddhism for Development Project (BDP) | Develop by poonpreecha@volunteerspirit.org