ຄວາມເປັນມາ

ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຄັ້ງ ຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ ແລະຄວາມທັນສະໄຫມ
ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ສັບຊ້ອນກໍຍິ່ງເພີ່ມທະວີ ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນສັງຄົມ
ເຊັ່ນ: ຄວາມທຸກຍາກ, ຢາເສບຕິດ, ຄວາມບໍ່ປອດໄພໃນຊີວິດແລະຊັບສິນ,
ສິ່ງແວດລ້ອມຖືກທໍາລາຍ, ການຄ້າຂາຍມະນຸດ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງນາບຂູ່
ຄວາມໝັ້ນຄົງແລະສັນຕິສຸກຂອງສັງຄົມ.

ພຣະສົງຈໍານວນໜຶ່ງເຫັນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສູງວ່າຖ້າສາມາດ
ນໍາເອົາແນວຄິດການພັດທະນາແບບພຸດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຖານສິນທັມ ສັມມາອາຊີບ
ກຸ້ມຕົນເອງ,ປອງດອງແບ່ງປັນ ເກື້ອກູນສາມັກຄີ ຮັກແພງເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຈິດໃຈປະຊາຊົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກໍສາມາດຫລຸດຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນລົງໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ.
ປະກອບກັບເມື່ອມາເຖີງປະຈຸບັນ ພັກລັດໄດ້ມີແນວທາງນະໂຍບາຍການພັດທະນາຮອບດ້ານ
ໂດຍມີການຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການສຶກສາເປັນຫຼັກອີງໃສ່ການສ້າງ
ເສດຖະກິດທໍາມະຊາດເປັນສິນຄ້າ ແລະແຜນການສຶກສາແບບໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ.

ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນພື້ນຖານ ເຂົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍນີ້ ທົ່ວ ເຖິງກັນ. ໃນປີ 2003 ຄະນະສົງດັ່ງກ່າວຈິ່ງໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງ ໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພື່ອການພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບສະພາບຍຸກປະຈຸບັນ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ຄະນະກໍາມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.

ເປົ້າໝາຍຫຼັກ
ພຣະສົງ ແລະພຸດທະບໍລິສັດ ມີຄວາມສາມາດໃນການ ເຜີຍແຜ່ສີລະທັມ ແລະມີບົດບາດຊ່ວຍພັດທະນາສັງຄົມ

ຈຸດປະສົງ
o ເພື່ອສ້າງພຣະວິປັດສະນາຈານ ແລະມີສູນປະຕິບັດທັມໃນການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດ ແລະຜູ່ສົນໃຈ
o ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເດັກເຍົາວະຊົນໃນໂຮງຮຽນ ສູນບໍາບັດຜູ່ເສບຢາເສບຕິດ ແລະສູນຄົນພິການທົ່ງປົ່ງ
ໃຫ້ມີສີລະທຳແລະປອດອະບາຍຍະມຸກ
o ເພື່ອສ້າງຊຸມຊົນຕົວຢ່າງ ໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
o ເພື່ອສ້າງສື່ເຜີຍແຜ່ສີລະທຳ ແລະປະຍຸກທັມມະພັດທະນາສັງຄົມ
o ເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ
o ເພື່ອລະດົມທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ມາໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ການດຳເນີນກິດຈະກຳ
o ສາມາດສ້າງອາສາສະໝັກເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດວຽກເພື່ອສັງຄົມ

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

ຮູ້ຈັກວຽກງານ ຄພພ.

LoginBuddhism for Development Project (BDP) | Develop by poonpreecha@volunteerspirit.org