ພາບລວມ ຄພພ.

ໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພື່ອການພັດທະນາ (ຄ.ພ.ພ)

ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຄັ້ງ ຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ ແລະຄວາມທັນສະໄຫມ
ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ສັບຊ້ອນກໍຍິ່ງເພີ່ມທະວີ ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນສັງຄົມ
ເຊັ່ນ: ຄວາມທຸກຍາກ, ຢາເສບຕິດ, ຄວາມບໍ່ປອດໄພໃນຊີວິດແລະຊັບສິນ,
ສິ່ງແວດລ້ອມຖືກທໍາລາຍ, ການຄ້າຂາຍມະນຸດ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງນາບຂູ່
ຄວາມໝັ້ນຄົງແລະສັນຕິສຸກຂອງສັງຄົມ.

ພຣະສົງຈໍານວນໜຶ່ງເຫັນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສູງວ່າຖ້າສາມາດ
ນໍາເອົາແນວຄິດການພັດທະນາແບບພຸດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຖານສິນທັມ ສັມມາອາຊີບ
ກຸ້ມຕົນເອງ,ປອງດອງແບ່ງປັນ ເກື້ອກູນສາມັກຄີ ຮັກແພງເຊິ່ງກັນແລະກັນ
ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຈິດໃຈປະຊາຊົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກໍສາມາດຫລຸດຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນລົງໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ.
ປະກອບກັບເມື່ອມາເຖີງປະຈຸບັນ ພັກລັດໄດ້ມີແນວທາງນະໂຍບາຍການພັດທະນາຮອບດ້ານ
ໂດຍມີການຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການສຶກສາເປັນຫຼັກອີງໃສ່ການສ້າງ
ເສດຖະກິດທໍາມະຊາດເປັນສິນຄ້າ ແລະແຜນການສຶກສາແບບໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ.

ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນພື້ນຖານ ເຂົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍນີ້ ທົ່ວ ເຖິງກັນ. ໃນປີ 2003 ຄະນະສົງດັ່ງກ່າວຈິ່ງໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງ ໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພື່ອການພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບສະພາບຍຸກປະຈຸບັນ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ຄະນະກໍາມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.


ເປົ້າໝາຍຫຼັກ
ພຣະສົງ ແລະພຸດທະບໍລິສັດ ມີຄວາມສາມາດໃນການ ເຜີຍແຜ່ສີລະທັມ ແລະມີບົດບາດຊ່ວຍພັດທະນາສັງຄົມ

ຈຸດປະສົງ
o ເພື່ອສ້າງພຣະວິປັດສະນາຈານ ແລະມີສູນປະຕິບັດທັມໃນການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດ ແລະຜູ່ສົນໃຈ
o ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເດັກເຍົາວະຊົນໃນໂຮງຮຽນ ສູນບໍາບັດຜູ່ເສບຢາເສບຕິດ ແລະສູນຄົນພິການທົ່ງປົ່ງ
ໃຫ້ມີສີລະທຳແລະປອດອະບາຍຍະມຸກ
o ເພື່ອສ້າງຊຸມຊົນຕົວຢ່າງ ໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
o ເພື່ອສ້າງສື່ເຜີຍແຜ່ສີລະທຳ ແລະປະຍຸກທັມມະພັດທະນາສັງຄົມ
o ເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ
o ເພື່ອລະດົມທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ມາໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ການດຳເນີນກິດຈະກຳ
o ສາມາດສ້າງອາສາສະໝັກເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດວຽກເພື່ອສັງຄົມ

ກິດຈະກຳວຽກງານສັງຄົມ

1. ໜ່ວຍງານວິປັດສະນາກັມມະຖານ:
ເຜີຍແຜ່ອົບຮົມສັ່ງສອນທາງພາກປະຣິຍັດແລະປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ ພຸດທະບໍລິສັດຢ່າງເປັນໄລຍະ ໃຫ້ພຣະສົງ
ຈາກຕ່າງແຂວງ ເດັກເຍົາວະຊົນ ຊາວຕ່າງປະເທດ ໂດຍຈັດທີ່ສໍານັກວິປັດສະນາກັມມະຖານ ວັດປ່ານາຄູນນ້ອຍ
ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມແບບເຄື່ອນທີ່ໃນແຂວງຕ່າງໆ.

 

 


2. ໜ່ວຍງານທັມມະສັນຈອນ:
ລົງສອນເດັກ ເຍົາວະຊົນແລະຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄຸນນະທຳ ສີລະທຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນເກັ່ງ ດີ
ມີຄວາມສຸກ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ, ປະຕິບັດການຢູ່ໂຮງຮຽນແລະຊຸມຊົນ ລວມທັງສູນບຳບັດຜູ່ເສບຢາ
ເສບຕິດສົມສະຫງ່າ ແລະສູນປິ່ນປົວຄົນພິການທົ່ງປົ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຈິດໃຈ ໃຫ້ເກີດກຳລັງໃຈໃນຊີວິດ
ທັງໝັ້ນໃຈໃນການຢູ່ຮ່ວມກັບສັງຄົມ.


3. ໜ່ວຍງານພັດທະນາຊຸມຊົນ:
ສົ່ງເສີມຊາວບ້ານໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັນຄຶດ ຕັດສິນໃຈ ພ້ອມລົງມືປະຕິບັດໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນຢ່າງຮອບດ້ານ
ແລະຍືນຍົງ ເຊັ່ນ ການສ້າງລາຍໄດ້ແບບເສດຖະກິດຊຸມຊົນ, ເຮັດກະເສດທຳມະຊາດທີ່ດີຕໍ່ຊີວິດ ແລະສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ສືບທອດສິລະປະວັດທະນະທຳ ແລະສ້າງການຮຽນຮູ້ພັດທະນາຄົນ ຢູ່ຊຸມຊົນ.

4. ໜ່ວຍງານສື່ ແລະປະຊາສຳພັນ:
ຈັດພິມປຶ້ມກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະສາສະໜາ, ອອກວາລະສານ ລາຍສີ່ເດືອນ “ຈົດຫມາຍຂ່າວຊາວພຸດ”,
ຈັດລາຍການວິທະຍຸ 1# ແສງທຳສ່ອງທາງ ທຸກວັນເສົາ 22:00 - 23:00ໂມງ FM 103.7
2# ເລື່ອງເລົ່າຊາວພຸດ ທຸກວັນອາທິດ 18:00 - 18:30ໂມງ FM 103.7
ເວັບໄຊ www.laobdp.org ເປັນສື່ໃນການເຜີຍແຜ່ທຳມະ ວຽກງານທາງສັງຄົມ ແລະປະຊາສຳພັນ ຄພພ.


5. ເຝິກອົບຮົມ ແລະວິຊາການ:
ເຝິກອົບຮົມພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຄພພ ແລະຜູ່ສົນໃຈ ໃຫ້ເປັນຜູ່ນຳໃນການນຳທຳມະມາໃຊ້ເຮັດວຽກ
ເພື່ອສັງຄົມ ທັງສາມາດຄິດວິເຄາະ ວາງແຜນເພື່ອລົງມືປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ. ພັດທະນາຫຼັກສູດ
ການຮຽນຮູ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເທົ່າທັນສັງຄົມ.

6. ໜ່ວຍງານເມດຕາທັມ(ໜ່ວຍງານເຄືອຂ່າຍ):
ເພື່ອລະດົມເຝິກອົບຮົມແລະຈັດຕັ້ງພຣະສົງສາມະເນນ ແມ່ຂາວ ແລະຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ ໃຫ້ນໍາພາຊຸມຊົນປ້ອງກັນ
ຕົນເອງຈາກໂຣກເອດສ໌ ຫັນມາຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະການຫລຸດຜ່ອນການຈໍາແນກລັງກຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ເດັກນ້ອຍດ້ອຍໂອກາດ.

ຜູ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື:
ເສມສິກຂາໄລ, ສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ, ຄະນະຄູ ອາຈານກິດຕິມະສັກ,
ພຸດທະບໍລະສັດທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ

ໂຄງການພຸດທະສາສະໜາເພື່ອການພັດທະນາ (ຄ.ພ.ພ)
ຫ້ອງການປະສານງານ ຄ.ພ.ພ. ບ້ານທາດຫຼວງເໜືອ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ຕູ້ໄປສະນີ 5801

Tel/fax:+856-21 453 944 Cell phone: +856-20 222 8440
Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ www.laobdp.org

------------------------------------------------------------------------------------

 

Buddhism for Development Project (BDP)


Venerable Sali Kantasilo

The ever-increasing globalization, trade, market, capitalism, and the spread rampant consumerism have created many social problems such as poverty, drug, human trafficking, environmental depletion, etc. The phenomenon is threat to peace and security of the Lao society.

The Buddhist Community (Sangha) leaders feel that Lao society is facing these new challenges and they themselves can play a meaningful role if members are well trained in understanding their own spiritual and cultural roots as well as the complication of globalisation and the social, cultural, and environmental issues related to it.

Hence, Lao Buddhism for Development Project (BDP) was registered in 2003 with permission from the Lao Front for National Construction on March 23rd, as a non-profit organisation to undertake the mission.

Goal
The Lao Sangha is skilled in promoting dharma and has a role in community development.

Objectives
To produce Vipassanā master and Vipassanā Meditation centre for training to Buddhist followers.
To teach dharma to children at schools and young people at Somsanga Center and Ophthalmology center.
To build sustainably developed model community.
To create supporting materials for teaching ethics and applied dharma to social development.
To enhance and strengthen resource person and BDP members.
To receive domestic and international fund to adequately support BDP’s activities.
To produce volunteers for social development activities.

Activities for social development
1. Vipassanā meditation training (Theravada Buddhist meditation):
Provide training on both principle and practice for monks, nuns and interested lay people.

2. Dharma Sanjorn or Mobile Dharma:
Teaching dharma to children at schools, communities and at two centers: Somsanga Center (Treatment and Vocational training for drug addicts center) and Ophthalmology center (Thongpong) to become happy and useful to society,to encourage them to live confidently in the community.

3. Community development:
Motivating the villagers to produce sustainable agriculture of organic products and handicraft, while protecting the community environment and culture.

4. Media and Communication:
Two radio programs on FM 103.7, broadcast on Saturday 10-11pm and Sunday 6-6:30pm, publication of dharma books, newsletter (3 issues per year) and website: www.laobdp.org. are means of communication to disseminate BDP social work.

5. Training and Curriculum:
Training BDP members to become leaders in supporting BDP’s activities in the community, developing the training curriculum to be more accurate.

6. Mettadharma (Networking Project):
Training monks, nuns, volunteers and community leaders to disseminate understanding on HIV/aids and put an end to discrimination among HIV/aids victims, especially CEDC children.

Buddhism for Development Project (BDP) Office
Ban Thatluang Neua, Saysetha Dist, Vientiane Capital.
P.O.Box 5801, Lao PDR.

Tel/fax:+856-21 453 944 Cell phone: +856-20 222 8440
Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ www.laobdp.org

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

ຮູ້ຈັກວຽກງານ ຄພພ.

LoginBuddhism for Development Project (BDP) | Develop by poonpreecha@volunteerspirit.org