ກິດຈະກຳພິເສດ

ພຣະທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສັງຄົມ ຈາກປະເທດມຽນມາ ຢ້ຽມຢາມ ຄ.ພ.ພ ແລະເຄືອຂ່າຍ 9-12/2/2012

LAST_UPDATED2 ຂຽນໂດຍ Administrator ມື້ອັງຄານທີ່ 18 ທັນວາ 2012 ເວລາ 15: 03

Read more: ພຣະທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສັງຄົມ ຈາກປະເທດມຽນມາ ຢ້ຽມຢາມ ຄ.ພ.ພ ແລະເຄືອຂ່າຍ 9-12/2/2012

 

ປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະ ອພສ. 8-9/3/2011

Read more: ປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະ ອພສ. 8-9/3/2011

100 ປີ ພອ.ປານ 24-26/3/2010

Read more: 100 ປີ ພອ.ປານ 24-26/3/2010

 

ງານບຸນມະໂຫລານປຶ້ມ ສຳລັບເດັກ 4 ALC 12-14/3/2010

Read more: ງານບຸນມະໂຫລານປຶ້ມ ສຳລັບເດັກ 4 ALC 12-14/3/2010

Parate of Ven Vichit 6/2010

Read more: Parate of Ven Vichit 6/2010

 
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

ຮູ້ຈັກວຽກງານ ຄພພ.

LoginBuddhism for Development Project (BDP) | Develop by poonpreecha@volunteerspirit.org